Jednostka Samorządu Wojedwództwa Mazpwieckiego

Marysinek

W październiku 2011 r. MBGiUR w Ostrołęce zakończyło scalenie gruntów wsi Marysinek, gm. Strzegowo, pow. Mławski, woj. mazowieckie. W październiku 2011 r. MBGiUR w Ostrołęce zakończyło scalenie gruntów wsi Marysinek, gm. Strzegowo, pow. Mławski, woj. mazowieckie. Scaleniem objęto obszar o powierzchni 416 ha. W scaleniu uczestniczyło 67 gospodarstwa rolnych (100 uczestników). Łącznie w obszarze scalenia znajdowało się 622 działek. W wyniku scalenia powstało 275 działek. Szczegóły opracowania zamieszczono w sprawozdaniu z wykonanej roboty zaś mapy przed i po scaleniu oraz zdjęcia z terenu obiektu w prezentacji.

Brzozowy Kąt

W okresie od 01-08-2005r do 18-12-2006r WBGiTR w Ostrołęce (poprzednik MBGiUR w Ostrołęce) przeprowadziło scalenie gruntów wsi Brzozowy Kąt – gm. Czarnia woj. mazowieckie. Scaleniem objęto obszar o powierzchni 542,4786 ha. Z 72 jednostek rejestrowych w obrębie 65 stanowiły gospodarstwa rolne. Łącznie w obszarze scalenia znajdowało się 981 działek. Średnia powierzchnia działki wynosiła 0,55ha. W wyniku scalenia powstało 341 działek. Dla osób, które chciałyby zapoznać się szczegółami opracowania zamieszczono sprawozdanie z wykonanej roboty oraz prezentację na konkurs Jakości Prac Scaleniowych. W dniu 24 stycznia 2007 roku odbyło się w Krakowie uroczyste wręczenie nagród laureatom XXXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich. WBGiTR w Ostrołęce zdobyło w nim III nagrodę.  

Grabal

W okresie od 04-07-2008r do 15-12-2009r WBGiTR w Ostrołęce przeprowadziło scalenie gruntów wsi Bonin, gmina Sarnaki, powiat Łosice, woj. mazowieckie. Scaleniem objęto obszar o powierzchni 120 ha. W scaleniu uczestniczyło 75 gospodarstwa rolnych. Przed scaleniem ogółem było 737 działek ewidencyjnych, po scaleniu jest 150 działek, w tym we władaniu rolników indywidualnych było 649 działek, po scaleniu jest 136 działek. Przeciętna liczba działek w gospodarstwie indywidualnym przed scaleniem wynosiła 15.68, po scaleniu średnio na gospodarstwo przypada 3,26 działki. Szczegóły opracowania zamieszczono w sprawozdaniu z wykonanej roboty oraz mapy przed scaleniem i poscaleniowe.