Jednostka Samorządu Wojedwództwa Mazpwieckiego

Władysławów

Ogólna powierzchnia obszaru scalenia wynosi 35,46 ha. Liczba działek wchodząca w skład tego obszaru wynosi 37. Do obszaru scalenia włączono część gruntów wsi Władysławów. Wieś położona jest w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim, gmina Żelechów. Obiekt scaleniowy graniczy z obrębami Anielów i Trzcianka, gmina Sobolew.

Czekanów

Scalenie gruntów wsi Czekanów, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, poddziałania „ Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa oraz leśnictwa”, operacji „ Scalenie gruntów”. Scaleniem objęto obręb Czekanów o powierzchni 773,8811 ha, w 787 działkach ewidencyjnych. Położony jest on we wschodniej części województwa mazowieckiego w odległości 100 km od Warszawy, 120 km od Białegostoku, 60 km od granicy z Białorusią. Leży na terenie gminy Jabłonna Lacka w powiecie sokołowskim. Obszar scalenia położony jest poza zasięgiem głównych krajowych szlaków komunikacyjnych.  

Łuzki

Założenia do projektu scalenia gruntów, obrębu Łuzki oraz części obrębu Niemirki gmina Jabłonna Lacka powiat sokołowski, opracowane zostały jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, operacji „Scalenie gruntów”. Obszar scalenia położony jest we wschodniej części województwa mazowieckiego w odległości 100 km od Warszawy, 120 km od Białegostoku, 60 km od granicy z Białorusią. Leży na terenie gminy Jabłonna Lacka w powiecie sokołowskim. Najbliższym większym ośrodkiem społeczno-gospodarczym jest Sokołów Podlaski, oddalony 21 km. Natomiast miejscowość gminna Jabłonna Lacka oddalona jest o 4 km. Scaleniem objęto obiekt „Łuzki” o łącznej powierzchni 897,7962 ha, w 1037 działkach ewidencyjnych. W skład scalenia weszły grunty wsi Łuzki o powierzchni 891,6503 ha oraz część gruntów wsi Niemirki o powierzchni 6,1459 ha. Liczba mieszkańców wg danych z ewidencji ludności dla obrębu Łuzki wynosi 270 osób.

Hucisko

Scalenie gruntów wsi Hucisko, gmina Przysucha, powiat przysuski realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, poddziałania „ Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa oraz leśnictwa”, operacji „ Scalanie gruntów”. Obszar przeznaczony do scalenia o powierzchni 484,1820 ha obejmuje cały obręb wsi Hucisko gm. Przysucha pow. Przysuskiego składającej się z 4400 działek. Na obszarze scalenia występuje duże rozdrobnienie działek, przeciętne gospodarstwo rolne składa się z 30,4 działek ewidencyjnych o średniej powierzchni 0,11 ha.