Jednostka Samorządu Wojedwództwa Mazpwieckiego

ROK 2023

Aktualnie brak bieżących ogłoszeń.


Ogłoszenie archiwalne

25-05-2020 r. Wynik procesu rekrutacji w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze nr 7/2020 z dnia 2020-04-30
W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Asystent Geodety w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, wybrany został Pan Grzegorz Cichocki.
Wynik procesu rekrutacji w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze nr 8/2020 z dnia 2020-04-30 W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Geodety w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, wybrana została Pani Aneta Duszak.
Wynik procesu rekrutacji w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze nr 9/2020 z dnia 2020-04-30 W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Geodety w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych Oddział Terenowy w Radomiu, wybrany został Pan Jarosław Fituch.

LokalizacjaMAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH
NIP : 7582332719
REGON : 142682989

DANE DO KORESPONDENCJI

Główna siedziba:
ul. Piłsudskiego 38
07-410 OSTROŁEKA,
tel./faks - (29) 760 45 26, 760 45 68
e-mail: sekretariat@mbg.ostroleka.pl, biuro@mbg.ostroleka.pl

Oddziały Terenowe:

ul. Mokra 2
26-600 Radom,
tel./faks - (48) 331 34 90 e-mail: radom@mbg.ostroleka.pl

ul. Stary Rynek 10
06-500 Mława,
tel./faks - (23) 654 32 52 e-mail: mlawa@mbg.ostroleka.pl