MBGiUR OstrołękaMBGiUR Ostrołęka

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.
Jednostka Budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

http://bip3.mbg.ostroleka.pl

Scalenia zakończone


14.03.2019
Prace scaleniowe na obiekcie Hołowczyce, w ramach PROW 2014-2020, realizowane były w okresie od marca 2017 r. do listopada 2018 r. Opracowaniem objęty był kompleks lasów, będący częścią wsi Hołowczyce, położonej w gminie Sarnaki, powiat łosicki, składający się z 2499 działek o powierzchni 305 ha. 

14.11.2018
 W okresie od 01-08-2005r do 18-12-2006r WBGiTR w Ostrołęce (poprzednik MBGiUR w Ostrołęce) przeprowadziło scalenie gruntów wsi Brzozowy Kąt – gm. Czarnia woj. mazowieckie. 
05.11.2018
W październiku 2011 r. MBGiUR w Ostrołęce zakończyło scalenie gruntów wsi Marysinek, gm. Strzegowo, pow. Mławski, woj. mazowieckie. 
12.10.2018
W okresie od 1.08.2006 r. do 24.09.2007 r. WBGiTR w Ostrołęce (poprzednik MBGiUR w Ostrołęce) przeprowadziło scalenie gruntów wsi Grabal gm. Szczutowo pow. Sierpc woj. mazowieckie. 
14.09.2018
W okresie od 04-07-2008 r. do 15-12-2009 r. WBGiTR w Ostrołęce przeprowadziło scalenie gruntów wsi Bonin, gmina Sarnaki, powiat Łosice, woj. mazowieckie.