MBGiUR OstrołękaMBGiUR Ostrołęka

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.
Jednostka Budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

http://bip3.mbg.ostroleka.pl

Zamówienia publiczne

Ostrołęka 22.08.2019

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych ogłasza rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę
bezzałogowego statku powietrznego (UAV/BSP) typu płatowiec wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem oraz usług przeprowadzenia szkoleń dla Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych

Oferty należy składać do 30.08.2019 do godz, 14.00

Dokmentacja SIW na stronie bip3.mbg.ostroleka.pl

lub  do pobrania w plikach: http://bip3.mbg.ostroleka.pl/userfiles/file/SIWZ-platowiec.pdf, http://bip3.mbg.ostroleka.pl/userfiles/file/zalacznik-nr1-platowiec.pdf,

załaczniki nr 2 -6
Pytania i odpowiedzi w pliku: odp-1.pdf, odp-2.pdf

Informacja o otwarciu ofert: prot-otwarcia%20oferty-3-2019.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
_______________________________________________________________________________________


Ostrołęka, dnia 07.08.2019 r.

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce
ogłasza rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego
w trybie
przetragu nieograniczonego
dwóch sztuk fabrycznie nowych zestawów satcji roboczych wraz z oprogramowaniem

 

Oferty należy składać do19.08.2019 r. do godz. 1200.
Dokmentacja SIW na stronie bip3.mbg.ostroleka.pl

lub do pobrania  http://bip3.mbg.ostroleka.pl/userfiles/file/SIWZ.pdf, http://bip3.mbg.ostroleka.pl/userfiles/file/zalacznik-nr1.pdf, http://bip3.mbg.ostroleka.pl/userfiles/file/przetarg-zalaczniki.zip

Na podstawie wniosków i zapytań MBGiUR zamieszcza opdpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi do pobrania: http://bip3.mbg.ostroleka.pl/userfiles/file/wniosek%20o%20wyjasnienie%20siwz-test.pdf, http://bip3.mbg.ostroleka.pl/userfiles/file/SKM_C284e19081321010.pdf

Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


_______________________________________________________________________________________

Ostrołęka, dnia 15.07.2019 r.

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce

ogłasza rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego
w trybie

przetragu nieograniczonego

Na dostawę dwóch bezzałogowych statków powietrznych wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem

 

Oferty należy składać do 30.07.2019 r. do godz. 1200.

Dokmentacja SIW na stronie bip3.mbg.ostroleka.pl

lub do pobrania http://bip3.mbg.ostroleka.pl/userfiles/file/przetarg-komplet-dokument.zip

W dniu 22.07.2019 do MBGIUR wpłynęły wnioski i zapytania. Pliki z treścią wnisków i zapytaniań do pobrania przetargi/BSP/zapytanie1.pdfprzetargi/BSP/zapytanie2.pdf.

Pliki z udzielonymi odpowiedziami: przetargi/BSP/SKM_C284e19072219380.pdfprzetargi/BSP/SKM_C284e19072219381.pdf

MBGiUR ogłasza zmiany w SIWZ. Plik ze zmianami przetargi/BSP/zmianySIWZ.pdf

W dniu 23.07.2019 do MBGIUR wpłynął wniosek.
Pliki z treścią wniosku do pobrania:przetargi/BSP/zapytanie3.pdf
Pliki z udzieloną odpowiedzią:przetargi/BSP/SKM_C284e19072417150.pdf
MBGiUR ogłasza dodatkowe zmiany w SIWZ. Plik ze zmianami: przetargi/BSP/zmiany2-SIWZ.pdf

Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Unieważnienie przetargu nieograniczonego nr 574232-N-2019 część 3

Dyrektor MBGiUR w Ostrołęce pismem nr MBG.OK.272.1.9.2019 unieważnia na podstawie art. 93 ust 1 i ust 2 postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego nr 574232-N-2019 część 3, „Dostawa fabrycznie nowego zestawu stacji roboczej wraz z systemem operacyjnym." ponieważ jedyny dostawca wycofał ofertę, co skutkuje brakiem ważnych ofert.Unieważnienie przetargu nieograniczonego nr 574232-N-2019 część 3


Unieważnienie przetargu nieograniczonego nr 574232-N-2019 część 1

Dyrektor MBGiUR w Ostrołęce pismem nr MBG.OK.272.1.9.2019 unieważnia na podstawie art. 93 ust 1 i ust 2 postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego nr 574232-N-2019 część 1, na ,, dostawę fabrycznie nowego bezzałogowego statku powietrznego (UAV/BSP) typu płatowiec wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem; oraz usług przeprowadzenia szkoleń".
Wybrany oferent wycofał swoją ofertę, a drugi w kolejności złożył ofertę przekraczająca wartość zamówienia, więcej ofert nie złożono - co skutkuje brakiem ważnych ofert.

 


.................................................................................................................................
Ostrołęk.a, dn. 26.11.2018 r.

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowo – ofertowego z dnia 21.11.2018 r. dla MBGiUR w Ostrołęce o wartości netto poniżej wyrażonej w złotych kwoty 15 000 euro na dostawę słupków wraz z dowozem i rozładunkiem.

Do dnia 26.11.2018 r. do godz. 1000 wpłynęły 2 oferty.

Rozstrzygnięcie zapytania cenowo – ofertowego nastąpiło 26.11.2018 r. o godz. 1200
w wyniku którego wybrano firmę :

AM CONSULTING Arkadiusz Miłoszewski 06-500 Mława ul. Koszutzkich 14.

Wyżej wymieniona firma przedstawiła najniższą cenę netto tj. 20 550 zł.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 


 

 

Ostrołęka, dnia  21.11.2018 r.

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce

ogłasza rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego 
w trybie 

Zapytania cenowo-ofertowego

Na dostawę słupków betowych wraz z dostawą i rozłądunkiem.

Oferty należy składać do 26.11.2018 r. do godz. 1000
Termin realizacji zamówienia - 10.12.2018 r.
Informacji w sprawie przetargu udziela Bożena Postalewicz

Telefon: (29) 760 45 26 wew. 22 lub (29) 760 45 68 wew. 22
Adres email: sekretariat@mbg.ostroleka.pl


FORMULARZ ZAPYTANIA

 
Ostrołęka, dn. 08.10.2018 r.


Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż 4 bram garażowych o wymiarach : 2250 x 2350 w garażach MBGiUR w Ostrołęce ul. Mazurska.

Plik do pobrania

Zapytanie cenowe

 Ostrołęka, dn. 11.09.2018 r.

 


Informacja o wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowo – ofertowego z dnia 03.09.2018 r.
dla MBGiUR w Ostrołęce
o wartości netto poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro,
na wykonanie szacunku drzewostanu leśnego na obiektach scaleniowych: 
Sabnie, Stasin, Grodzisk, Kolonia Hołowienki gm. Sabie pow. sokołowski.

Do dnia 10.09.2018 r. do godz. 12:00,  wpłynęły 1 oferta. Rozstrzygnięcie zapytania cenowo - ofertowego nastąpiło 11.09.2018 r. godz. 13:30 w wyniku którego, wybrano firmę:

 

GRUPA MTM Tomasz Matera Zdanowice 47, 28-362 Nagłowice

Dziękujemy za udział w postępowaniu.Ostrołęka 03.09.2018 r.

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce

ogłasza rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego 
w trybie


ZAPYTANIA   CENOWO –OFERTOWEGO

 

Na wykonanie szacunku drzewostanów leśnych o powierzchni 99.44 ha

na obiektach scaleniowych: Sabnie, Stasin, Grodzisk, Kolonia Hołowienki gm. Sabie pow. sokołowski.

z terminem realizacji do dnia 31.10.2018 r.


Oferty należy składać do 10.09.2018 r. do godz. 1200
Informacji w sprawie przetargu udziela Edward Głażewski.

Telefon: (29) 760 45 26 wew.22 lub 760 45 68 wew. 22 lub 501 668 195.

Adres email: sekretariat@mbg.ostroleka.pl


Dokumentu do pobrania ze strony internetowej lub w siedzibie MBGiUR


Formularz zapytania
Specyfikacja
Oferta wykonawcy
Umowa

 

 

Ostrołęka, dn. 20.06.2018 r.

 

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowo – ofertowego z dnia 14.06.2018 r. 
dla MBGiUR w Ostrołęce o wartości netto poniżej wyrażonej w złotych kwoty 15 000 euro, 
na dostawę słupków wraz z dowozem i rozładunkiem.

Do dnia 20.06.2018 r. do godz. 1200, wpłynęły 1 oferta. 
Rozstrzygnięcie zapytania cenowo - ofertowego nastąpiło 20.06.2018 r. godz. 1300 w wyniku którego, wybrano firmę:

AM CONSULTING Arkadiusz Miłoszewski 06-500 Mława ul. Koszutzkich 14.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 


 

Ostrołęka, dnia  14.06.2018 r.

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce

ogłasza rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego 
w trybie 

Zapytania cenowo-ofertowego

Na dostawę słupków betowych wraz z dostawą i rozłądunkiem.

Oferty należy składać do 20.06.2018 r. do godz. 1200
Termin realizacji zamówienia - 29.06.2018 r.
Informacji w sprawie przetargu udziela Bożena Postalewicz

Telefon: (29) 760 45 26 wew.22 lub (29) 760 45 68 wew. 22
Adres email: sekretariat@mbg.ostroleka.pl

FORMULARZ ZAPYTANIA

 

Ostrołęka, dn. 25.04.2018 r.

 

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowo – ofertowego z dnia 20.04.2018 r.
dla MBGiUR w Ostrołęce o wartości netto poniżej wyrażonej w złotych kwoty 15 000 euro,
na dostawę słupków wraz z dowozem i rozładunkiem.

Do dnia 25.04.2018 r. do godz. 1200, wpłynęły 2 oferty.
Rozstrzygnięcie zapytania cenowo - ofertowego nastąpiło 25.04.2018 r. godz. 1330 w wyniku którego, wybrano firmę:

AM CONSULTING Arkadiusz Miłoszewski 06-500 Mława ul. Koszutzkich 14.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.
Ostrołęka, dnia  20.04.2018 r.

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce

ogłasza rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego 
w trybie 

Zapytania cenowo-ofertowego

Na dostawę słupków betowych wraz z dostawą i rozłądunkiem.

Oferty należy składać do 25.04.2018 r. do godz. 1200
Termin realizacji zamówienia - 10.05.2018 r.
Informacji w sprawie przetargu udziela Bożena Postalewicz

Telefon: (29) 760 45 26 wew.22 lub 760 45 68 wew. 22 lub 501 668 195.
Adres email: sekretariat@mbg.ostroleka.pl

FORMULARZ ZAPYTANIA

 


 

Ostrołęka, dn. 22.01.2018 r.

 

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowo – ofertowego z dnia 09.01.2018r. dla MBGiUR w Ostrołęce o wartości netto poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro, na wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, dla pracowników Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w ramach umowy.

Do dnia 22.01.2018 r. do godz. 1200,  wpłynęły 1 oferta. Rozstrzygnięcie zapytania cenowo - ofertowego nastąpiło 22.01.2018 r. godz. 1330 w wyniku którego, wybrano firmę:


ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „CELMED” Sp. z o. o.
07-401 Ostrołęka, Aleja Wojska Polskiego 22.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Ostrołęka, dn. 15.01.2018 r.

 

 

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowo – ofertowego z dnia 05.01.2018r. dla MBGiUR w Ostrołęce o wartości netto poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro, na wykonanie szacunku drzewostanu leśnego na obiektach scaleniowych „Łuzki i Czekanów” gm. Jabłonna Lacka pow. sokołowski.

Do dnia 15.01.2018 r. do godz. 12:00,  wpłynęły 1 oferta. Rozstrzygnięcie zapytania cenowo - ofertowego nastąpiło 15.01.2018 r. godz. 13:30 w wyniku którego, wybrano firmę:

 

GRUPA MTM Tomasz Matera Zdanowice 47, 28-362 Nagłowice

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.
Ostrołęka 12.01.2018 r.

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce


zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, dla pracowników Mazowieckiego Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w ramach umowy.


Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Mazowieckiego Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych, ul. Piłsudskiego 38, 07-410, w pokoju nr 246, lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mbg.ostroleka.pl w terminie do dnia 22.01.2018 r. do godz. 1200

Dokumentu do pobrania ze strony internetowej lub w siedzibie MBGiUR

Zapytanie ofertowe
Projekt umowy


Ostrołęka 05.01.2018 r.

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce

ogłasza rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego 
w trybie


ZAPYTANIA   CENOWO –OFERTOWEGO

 

Na wykonanie szacunku drzewostanów leśnych

na obiekcie scaleniowym „Łuzki” i „Czekanów” gm. Jabłonna Lacka pow. sokołowski.

z terminem realizacji do dnia 09.03.2018 r.


Oferty należy składać do 15.01.2018 r. do godz. 1200
Informacji w sprawie przetargu udziela Edward Głażewski.

Telefon: (29) 760 45 26 wew.22 lub 760 45 68 wew. 22 lub 501 668 195.
Adres email: sekretariat@mbg.ostroleka.pl

Dokumentu do pobrania ze strony internetowej lub w siedzibie MBGiUR


Formularz zapytania
Specyfikacja
Oferta wykonawcy
Umowa 

 

Ostrołęka, dn. 27.11.2017 r.

 

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowo – ofertowego z dnia 22.11.2017 r. 
dla MBGiUR w Ostrołęce o wartości netto poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro, 
na zakup słupków betonowych do stabilizacji grani.

 

Do dnia 27.11.2017 r. do godz. 11:00,  wpłynęła 1 oferta. Rozstrzygnięcie zapytania cenowo - ofertowego nastąpiło 27.11.2017 r. godz. 11:15 w wyniku którego, wybrano firmę :

AM CONSULTING Arkadiusz Miłoszewski, 06-500 Mława

za kwotę 49200,00 zł brutto.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


 

Ostrołęka, dn.22.11.2017r.

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce

ogłasza rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego 
w trybie

Zapytania cenowo-ofertowego

Na zakup słupków betowych do stabilizacji granic

Oferty należy składać do 27.11.2017 r. do godz. 1100
Informacji w sprawie przetargu udziela Bożena Postalewicz

Telefon: (29) 760 45 26 wew.22 lub 760 45 68 wew. 22 lub 501 668 195.
Adres email: sekretariat@mbg.ostroleka.pl

Dokumentu do pobrania.

Formularz zapytania

Oferta wykonawcy