MBGiUR OstrołękaMBGiUR Ostrołęka

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.
Jednostka Budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

http://bip3.mbg.ostroleka.pl

Scalenia w realizacji


20.12.2018

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na lata 2014-2020, na terenie województwa mazowieckiego prowadzone są prace scaleniowe na wielu obiektach:

1.     Czekanów, gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski o powierzchni 774 ha

-         prace na obiekcie rozpoczęto 28.03.2017 r.

-         planowane zakończenie do 30.11.2020 r.