MBGiUR OstrołękaMBGiUR Ostrołęka

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.
Jednostka Budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

http://bip3.mbg.ostroleka.pl

Ogłoszenia dla prcowników

Informacje o fuduszu socjalnym

Tabela progów dochodowych

Oświadczenie o dochodach