MBGiUR OstrołękaMBGiUR Ostrołęka

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.
Jednostka Budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

http://bip3.mbg.ostroleka.pl

Praca w Biurze

Wynik procesu rekrutacji
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
nr 7/2020 z dnia 2020-04-30

 

              W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Asystent Geodety w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, wybrany został Pan Grzegorz Cichocki.

 Wynik ogłoszono dnia 25-05-2020 r.

 

 Wynik procesu rekrutacji

w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
nr 8/2020 z dnia 2020-04-30

              W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Geodety w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, wybrana została Pani Aneta Duszak.

 Wynik ogłoszono dnia 25-05-2020 r.

 

   

Wynik procesu rekrutacji
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
nr 9/2020 z dnia 2020-04-30 

              W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Geodety w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych Oddział Terenowy w Radomiu, wybrany został Pan Jarosław Fituch.

 Wynik ogłoszono dnia 25-05-2020 r. 


Ostrołęka, dn. 30.04.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Nr 9/2020
Do Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce


W oddziale/dziale Oddział Terenowy w Radomiu
Na stanowisko Geodeta - 2 osoby
Wymiar etatu 1/1


Ostrołęka, dn. 30.04.2020 r.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Nr 8/2020
Do Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce


W oddziale/dziale Dział Geodezji
Na stanowisko Geodeta - 1 osoba
Wymiar etatu 1/1Ostrołęka, dn. 30.04.2020 r.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Nr 7/2020
Do Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce


W oddziale/dziale Dział Geodezji
Na stanowisko Asystent geodety - 1 osoba
Wymiar etatu 1/1

 

Informacja o szczegółach naboru dostępnan na stronie bip3.mbg.ostroleka.pl

 


_______________________________________________________________________
 
Wynik procesu rekrutacji
w sprawie naboru nr 6/2020 z dnia 2020-03-05
na wolne stanowisko urzędnicze


W procesie rekrutacji na stanowisko geodety w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce ,nie złożono żadnych ofert.

Wynik ogłoszono dnia 27-04-2020

Wynik procesu rekrutacji
w sprawie naboru nr 5/2020 z dnia 2020-03-05
na wolne stanowisko urzędnicze

W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko asystent geodety w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, nie wybrano żadnej osoby, z powodu nie spełnienia wymagań merytorycznych.

Wynik ogłoszono dnia 27-04-2020

 
 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Nr 6/2020
2020-03-05.


Do Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce

W oddziale/dziale Dział Geodezji
Na stanowisko Geodeta - 1 osoba
Wymiar etatu 1/1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Nr 5/2020
2020-03-05


Do Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce

W oddziale/dziale Dział Geodezji
Na stanowisko Asystent geodety - 1 osoba
Wymiar etatu 1/1

Informacja o szczegółach naboru dostępnan na stronie bip3.mbg.ostroleka.pl

 
 

_______________________________________________________________________________________

 
Wynik procesu rekrutacji
W sprawie naboru Nr 1/2020 z dnia 2020-02-07
na wolne stanowisko urzędnicze
 

W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Asystent Geodety w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce , wybrany został Pan Mateusz Młynarski.

Wynik ogłoszono dnia 10-03-2020

 
Wynik procesu rekrutacji
w sprawie naboru nr 3/2020 z dnia 2020-02-07
na wolne stanowisko urzędnicze

 


W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Geodety w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych Oddział Terenowy w Radomiu, wybrany został Pan Paweł Nowak.

Wynik ogłoszono dnia 02-03-2020 r.

 


 
 

Ostrołęka 07-02-2020 r.

 

 

 

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce informuje o ogłoszeniu naboru do pracy na stanowiska:

1. Geodeta - 1 osoba,
2. Asystent geodety - 2 osoby, - praca w siedzibie biura,
3. Geodeta - 1 osoba, - praca w Oddziale Terenowym w Radomiu .

Informacja o szczegółach naboru dostępna w poniższych załącznikach:
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o niekaralności
Oferta pracy geodeta
Oferta pracy geodeta, OT Radom
Oferta pracy asystent geodety
Oferta pracy asystent geodety

ZASADY NABORU


 

 

 

 

Ostrołęka  29-01-2018 r.

 

 

 

 

 

Wynik procesu rekrutacji

 

w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze

 

zarządzeniem nr 2/2018 z dnia 02.01.2018 r.

 

 

 

W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, wybrani zostali

 

na stanowisko Geodety:

 

· Dariusz Kłos

 

· Jarosław Rzewnicki

 

na stanowisko Asystenta geodety:

 

· Tomasz Chojnowski

 

· Mateusz Mysiorski

 

· Paweł Kędzierski

 

 

 

Wynik ogłoszono dnia 29.01.2018 r.OGŁOSZENIE

Mazowieckie Biuro Geodezji  i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce informuje o ogłoszeniu naboru do pracy na stanowiska:

Geodeta 2 osoby

Asystent geodety – 3 osoby


Termin składania ofert do dnia 19 stycznia 2018 r. 


Pliki do pobrania

 

ZARZĄDZENIE Nr 2.2018 - o naborze
Zakres najważniejszych zagadnień obowiązujących kandydata
Ostrołeka - nabór na Geodetę 2018
Ostrołęka- nabór na Asystent geodety 2018
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieniu
Oświadczenie pracownika o niekaralności