MBGiUR OstrołękaMBGiUR Ostrołęka

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.
Jednostka Budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

http://bip3.mbg.ostroleka.pl

Praca w Biurze

Ostrołęka  29-01-2018 r.

 

 

Wynik procesu rekrutacji

w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze

zarządzeniem nr 2/2018 z dnia 02.01.2018 r.

  

W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, wybrani zostali

na stanowisko Geodety:

·         Dariusz Kłos

·         Jarosław Rzewnicki

na stanowisko Asystenta geodety:

·         Tomasz Chojnowski

·         Mateusz Mysiorski

·         Paweł Kędzierski

 

Wynik ogłoszono dnia 29.01.2018 r. OGŁOSZENIE

Mazowieckie Biuro Geodezji  i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce informuje o ogłoszeniu naboru do pracy na stanowiska:

Geodeta –   2 osoby

Asystent geodety – 3 osoby


Termin składania ofert do dnia 19 stycznia 2018 r. 


Pliki do pobrania

 

ZARZĄDZENIE Nr 2.2018 - o naborze
Zakres najważniejszych zagadnień obowiązujących kandydata
Ostrołeka - nabór na Geodetę 2018
Ostrołęka- nabór na Asystent geodety 2018
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieniu
Oświadczenie pracownika o niekaralności