MBGiUR OstrołękaMBGiUR Ostrołęka

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.
Jednostka Budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

http://bip3.mbg.ostroleka.pl

O firmie

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych, zwane w skrócie MBGiUR, zostało powołane Uchwałą Nr 178/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2010 roku i rozpoczęła działalność z dniem 01.01.2011 r. Jest to jednostka budżetowa Samorządu Mazowieckiego powołana do wykonywania prac geodezyjnych związanych z zadaniami Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.