MBGiUR OstrołękaMBGiUR Ostrołęka

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.
Jednostka Budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

http://bip3.mbg.ostroleka.pl

Kadra kierownicza biura


EDWARD GŁAŻEWSKI — DYREKTOR

tel.: (29) 760 45 26; 760 45 68
e-mail:
glazewski@mbg.ostroleka.pl

Urszula Kisiel - Kierownik Działu Finansowo – Księgowego

tel.: (29) 760 45 26 w 20; 760 45 68 w 20
e-mail: ksiegowosc@mbg.ostroleka.pl

Bożena Postalewicz - Kierownik Działu Organizacyjnego

tel.: (29) 760 45 26 w 21; 760 45 68 w 21
e-mail: kadry@mbg.ostroleka.pl

Teresa Pojawa - Kierownik Działu Robót Geodezyjnych

tel.: (29) 760 46 26 w 23; 760 45 68 w 23
e-mail: pojawa@mbg.ostroleka.pl

Michał Witkowski - Kierownik Oddziału w Radomiu

tel.: (48) 331-34-90
e-mail: witkowski@mbg.ostroleka.pl

Dariusz Kowalski - p.o. Kierownik Oddziału w Mławie

tel.: (23) 654-32-52
e-mail: kowalski.d@mbg.ostroleka.pl

Krzysztof Parzych - Kierownik Pracowni Geodezyjnej w Ostrołęce

tel.: (29) 760 45 28 w 26;  760 45 68 w 28 
e-mail: parzychi@mbg.ostroleka.pl

Mirosław Kowalski - Kierownik Pracowni Urządzeń Rolnych w Ostrołęce

tel.: (29) 760 45 26 w 25;  760 45 68 w 25 
e-mail: kowalski@mbg.ostroleka.pl

Robert Rusoł - Inspektor Ochrony Danych

tel.: (29) 760 45 26 w 27;  760 45 68 w 27
e-mail: mbgiur@mbg.ostroleka.pl