MBGiUR OstrołękaMBGiUR Ostrołęka

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.
Jednostka Budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

http://bip3.mbg.ostroleka.pl

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, zwane w skrócie MBGiUR w Ostrołęce, jest wojewódzką, samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność geodezyjną i geodezyjno-urządzeniową.

Nadzór nad działalnością MBGiUR w Ostrołęce sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

MBGiUR w Ostrołęce działa na terenie Województwa Mazowieckiego i powołane zostało Uchwałą Nr 178/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2010 roku.

Siedziba MBGiUR znajduje się w Ostrołęce przy ul.Piłsudskiego 38. 

 

 

W skład Biura wchodzą:

Oddział Terenowy w Radomiu

26-600 Radom, ul. Mokra 2,  tel./fax. (48) 33134 90

Oddział Terenowy w Mławie
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 10,  tel./faks (23) 654 32 52


dowiedz się więcej