MBGiUR OstrołękaMBGiUR Ostrołęka

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.
Jednostka Budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

http://bip3.mbg.ostroleka.pl

Aktualności

05.11.2018

Marysinek


W październiku 2011 r. MBGiUR w Ostrołęce zakończyło scalenie gruntów wsi Marysinek, gm. Strzegowo, pow. Mławski, woj. mazowieckie. Scaleniem objęto obszar o powierzchni 416 ha. W scaleniu uczestniczyło 67 gospodarstwa rolnych (100 uczestników). Łącznie w obszarze scalenia znajdowało się 622 działek. W wyniku scalenia powstało 275 działek. Szczegóły opracowania zamieszczono w sprawozdaniu z wykonanej roboty zaś mapy przed i po scaleniu oraz zdjęcia z terenu obiektu w prezentacji.