MBGiUR OstrołękaMBGiUR Ostrołęka

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.
Jednostka Budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

http://bip3.mbg.ostroleka.pl

Aktualności

14.09.2018

Bonin


W okresie od 04-07-2008r do 15-12-2009r WBGiTR w Ostrołęce przeprowadziło scalenie gruntów wsi Bonin, gmina Sarnaki, powiat Łosice, woj. mazowieckie. Scaleniem objęto obszar o powierzchni 120 ha. W scaleniu uczestniczyło 75 gospodarstwa rolnych. Przed scaleniem ogółem było 737 działek ewidencyjnych, po scaleniu jest 150 działek, w tym we władaniu rolników indywidualnych było 649 działek, po scaleniu jest 136 działek. Przeciętna liczba działek w gospodarstwie indywidualnym przed scaleniem wynosiła 15.68, po scaleniu średnio na gospodarstwo przypada 3,26 działki. Szczegóły opracowania zamieszczono w sprawozdaniu z wykonanej roboty oraz mapy przed scaleniem i poscaleniowe.