MBGiUR OstrołękaMBGiUR Ostrołęka

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.
Jednostka Budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

http://bip3.mbg.ostroleka.pl

Aktualności

12.10.2018

Grabal


W okresie od 1.08.2006r do 24.09.2007r WBGiTR w Ostrołęce (poprzednik MBGiUR w Ostrołęce) przeprowadziło scalenie gruntów wsi Grabal gm. Szczutowo pow. Sierpc woj. mazowieckie. Scaleniem objęto obszar o powierzchni 258,0346ha., wydłużony w kierunku północ – południe w kształcie litery „C”, długości 3,2 km i średniej szerokości 0,6 km. W scaleniu uczestniczyło 75 gospodarstwa rolnych. Łącznie w obszarze scalenia znajdowało się 311 działek. W wyniku scalenia powstało 136 działek. Szczegóły opracowania zamieszczono w sprawozdaniu z wykonanej roboty zaś mapy przed i poscaleniowe oraz zdjęcia w prezentacji obiektu.