MBGiUR OstrołękaMBGiUR Ostrołęka

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.
Jednostka Budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

http://bip3.mbg.ostroleka.pl

Aktualności

14.11.2018

Brzozowy Kąt


W okresie od 01-08-2005r do 18-12-2006r WBGiTR w Ostrołęce (poprzednik MBGiUR w Ostrołęce) przeprowadziło scalenie gruntów wsi Brzozowy Kąt – gm. Czarnia woj. mazowieckie. Scaleniem objęto obszar o powierzchni 542,4786 ha. Z 72 jednostek rejestrowych w obrębie 65 stanowiły gospodarstwa rolne. Łącznie w obszarze scalenia znajdowało się 981 działek. Średnia powierzchnia działki wynosiła 0,55ha. W wyniku scalenia powstało 341 działek. Dla osób, które chciałyby zapoznać się szczegółami opracowania zamieszczono sprawozdanie z wykonanej roboty oraz prezentację na konkurs Jakości Prac Scaleniowych. W dniu 24 stycznia 2007 roku odbyło się w Krakowie uroczyste wręczenie nagród laureatom XXXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich. WBGiTR w Ostrołęce zdobyło w nim III nagrodę.