MBGiUR OstrołękaMBGiUR Ostrołęka

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.
Jednostka Budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

http://bip3.mbg.ostroleka.pl

Aktualności

14.03.2019

Hołowczyce


Prace scaleniowe na obiekcie Hołowczyce, w ramach PROW 2014-2020, realizowane były w okresie od marca 2017 r. do listopada 2018 r. Opracowaniem objęty był kompleks lasów, będący częścią wsi Hołowczyce, położonej w gminie Sarnaki, powiat łosicki, składający się z 2499 działek o powierzchni 305 ha. W postępowaniu scaleniowym brało udział 306 uczestników. Przeciętne gospodarstwo składało się z 9 działek o powierzchni około 120 m2. W trakcie postępowania część uczestników podjęła decyzję o pozbyciu się swoich gruntów, w wyniku czego liczba uczestników zmniejszyła się do 259. Po scaleniu przeciętne gospodarstwo się z 1,3 działki o średniej powierzchni 0,89 ha.

W dniu 09-11-2018 r. Starosta Łosicki wydał decyzję zatwierdzającą projekt scalenia, od której nie złożył odwołania żaden z uczestników postępowania. Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia uprawomocniła się w dniu 29 grudnia 2018 r. i uczestnicy postępowania zostali wprowadzeni w nowy stan posiadania.

Do wykonania pozostało opracowanie dokumentacji, na podstawie której zostaną wprowadzone zmiany w ewidencji gruntów i budynków oraz zostaną urządzone Księgi Wieczyste a także poscaleniowe zagospodarowanie terenu (budowa i przebudowa dróg).

Stan rozdrobnienia gruntów oraz efekt scalenia gruntów przedstawiają: mapa przed scaleniem i mapa po scaleniu.