MBGiUR OstrołękaMBGiUR Ostrołęka

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce.
Jednostka Budżetowa Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

http://bip3.mbg.ostroleka.pl

Aktualności

20.12.2011

XXXV Konkurs scaleniowy


W dniach 8-9 grudnia 2011 roku w podwarszawskich Falentach odbyło się „Seminarium podsumowujące XXXV Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych promujący zdobyte doświadczenia i najlepsze praktyki" organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego celem jest popularyzacja najlepszych rozwiązań w zakresie prac scaleniowych, mających istotne znaczenie w procesie kształtowania struktury przestrzennej gospodarstw rolnych. 
W seminarium wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządowcy, przedstawiciele nauki oraz reprezentanci Biur Geodezji i Terenów Rolnych, a także Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 
Podczas uroczystego ogłoszenia wyników XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych, drugą nagrodę przyznano zespołowi geodetów Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu w składzie: Helena Markiewicz, Danuta Ziembicka, Jacek Pieklik, Jan Pietrzak, Zenon Wac za bardzo dobrą jakość wykonania projektu scalenia gruntów obiektu Chróścina, gmina Góra (pow. 1434 ha). 
Dyrektor oraz pracownicy MBGiUR w Ostrołęce otrzymali w tym konkursie wyróżnienie za nowatorskie rozwiązania na obszarze wrażliwym przyrodnicza na obiekcie Marysinek, gmina Strzegowo i Radzanów o powierzchni 413h I otrzymali z tego tytułu dyplomy uznania.